Vad få vi gör för dig?

Redigering


Redigering är en bearbetning av en uppsättning råa filmklipp. Ordningsföljden och sekvensen av filmfragmenterna är essentiella i skapandet av en meningsfull berättelse. Jag ser redigering som kärnan i mitt yrke. Även den mest komplexa grafiska animationen grundar på rytmen i olika scener.

Många filmskapare har egen redigeringssoftware nuförtiden, och därför får jag ofta förfrågan att enbart ta hand om den sista etappen av en redigering. Regissören / producenten har i så fall nästan monterat färdigt filmen, och jag håller på med "finslipningen".

Formgivning


Formgivningen är alltid essentiell för budskapet vi vill förmedla. Valet av teckensnitt, färg och form avgör till stor del produktionens effekt.

I vårt nätverk finns det illustratörer, som arbetar i olika stilar. Ibland är ett samarbete med dem till gagn för produktionen.

Ibland finns det en befintlig formgivning, t.ex. för trycksaker, som jag kan anpassa till för användningen i multi-media produktioner.

Compositing


Compositing är att man kombinerar olika visuella elementer så att det skapas en ny bild. En av de mest kända exempel är naturligtvis Chroma-Key. En aktör blir filmad framför en blå eller grön vägg och senare placerad i en annan omgivning.
Men sådana effekter är bara trovärdiga när man även anpassar detaljerna, såsom skuggor, reflexer och färgbalans.

2D animation


Jag har stor erfarenhet av att skapa typografiska animationer. 2D-animation är ett effektivt sätt att berätta ett abstrakt eller komplicerat budskap på.

3D Animation


Vi kan också erbjuda 3D-animation. Allt från enkla 3D logotyper till avancerade virtuella maskiner kan tillverkas med hjälp av 3D-software.