Distanssamarbete


Godkännande och leverans av material kan ske via internet. Skype och andra programvaror gör det möjligt att samarbeta, oavsett var man befinner sig.

Med Skype kan vi kommunicera gratis, både med dator och telefon.

I Hällefors


Det är naturligtvis också möjligt att träffas i Hällefors. Du är välkomnen till vår studio; där vi kan diskutera ditt projekt och ha kaffe i trädgården.